Политика на сайта

Нашата цел е да Ви покажа, че воденето на един по-активен и здравословен начин на живот, с помощта на спорта и здравословното хранене, не е толкова трудно.

Всеки един план – тренировъчен, хранителен, суплементационен, е изработен строго индивидуално. Използването им от други хора не е препоръчително. 

Продукти
Потребители